Apache + PHP + MySQL + phpMyAdmin na Windowsach

Romek to dla Ciebie, ale może jezcze komuś się przyda. Opis jak zainstalować lokalnie na Windowsach serwerek www z php i mysqlem.

Instalacja Apache 1.3.39

Network domain: localhost
Server name: localhost
Administrator's Email Address: root@localhost

Sprawdzamy czy dzia??a Apache:

W tym momencie Apache włącza się automatycznie przy każdym uruchomieniu systemu, żeby to zmienić wybierz:

Szybsze (chyba) uruchomienie i zatrzymanie Apach'a można zrobić z linii komend poleceniami:
zatrzymanie: net stop apache
uruchomienie: net start apache
np. Start -> wpisz: cmd -> Ok -> wpisz: net stop apache -> Enter

Instalacja MySQL 4.1.22

Konfiguracja serwera:

Tak jak w przypadku Apacha MySQL włącza się automatycznie przy każdym uruchomieniu systemu, żeby to zmienić wybierz:

Uruchamianie z linni poleceń wyglada podobnie:
zatrzymanie: net stop mysql
uruchomienie: net start mysql

Instalacja PHP 4.4.7

LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll
AddType application/x-httpd-php .php

<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html
</IfModule>

i po index.html dopisz index.php, czyli bedzie tak:

<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html index.php
</IfModule>

<?php phpinfo(); ?>

Instalacja phpMyAdmin 2.11.1

<?php
$i = 0;
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'tutaj twoje hało do mysqla';
?>

update mysql.user set password = old_password('tutaj twoje hało do mysqla') where user='root';

powinien pojawić sie taki komunikat:
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

Na zakończenie: lecisz po piwo dla mnie :)

Typowe błędy przy instalacji phpMyAdmin:

update mysql.user set password = old_password('tutaj twoje hało do mysqla') where user='root';

Comments

Skomentuj
50 SQL queries done. Page generation took 0,357 seconds.