Wyprawa Shackleton 2014

Założenia organizacyjne.

W wyprawie Shackleton 2014 wezmą jachty  z Polski i  innych krajów europejskich. W czasie wyprawy wyznaczone będą stałe porty spotkań jachtów (porty te są ściśle  związane z czczoną osobą).

  • rozpoczęcie nastąpi 1 sierpnia 2014 roku w Londynie;
  • koszty przedsięwzięcia finansowane będą częściowo przez uczestników, częściowo przez sponsorów;
  • końcowe spotkanie nastąpi przy grobie sir Ernesta Shackletona w Grytviken na wyspie Georgia Południowa dnia 5 stycznia 2015 roku w 93 rocznicę śmierci;
  • patronat honorowy obejmą ambasadorzy Irlandii i Wielkiej Brytanii;
  • patronat medialny obejmą „Magazyn Wiatr” oraz „Magazyn Żeglarski TVN Meteo”,

  • Zobacz gdzie znajduje się Polonus

  • Newsletter